Ortoptysta – kim jest i kiedy z jakimi problemami możemy się do niego zgłosić

badanie wzroku

Ortoptysta nie jest lekarzem, jednak może pomóc nam w przypadku niektórych problemów ze wzrokiem. Specjalista ten pracuje zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Zazwyczaj prowadzi terapię w ścisłej współpracy z lekarzem okulistą. Kim dokładnie jest ortoptysta i jaki jest zakres jego obowiązków?

Co należy wiedzieć o ortoptystach?

Ortoptystą nazywamy specjalistę, który świadczy usługi medyczne z zakresu ortoptyki. Jego kompetencje obejmują bezinwazyjne leczenie trudności z widzeniem obuocznym. Należy podkreślić, że ortoptysta nie jest lekarzem. Żeby wykonywać ten zawód należy ukończyć trwające dwa lata studium zawodowe i odbyć praktyki. Ortoptyści świadczą swoje usługi w gabinetach ortoptycznych, gabinetach okulistycznych, zakładach optycznych, poradniach patofizjologii widzenia, przedszkolach dla dzieci zezujących i niedowidzących, a także poradniach leczenia zeza.

Jakie są najważniejsze zadania ortoptysty?

Do zakresu zadań ortoptysty zaliczamy badania widzenia obuocznego, badania ostrości widzenia, ruchomości gałek ocznych, kąta zeza. Ortoptysta odpowiada również za wykrywanie wad refrakcji (są to zaburzenia charakteryzujące się nieprawidłowym docieraniem światła do siatkówki oka), badania równowagi sensorycznej oczu, badania akomodacji (mówiąc inaczej ostrości widzenia przedmiotów znajdujących się blisko i daleko), badania korespondencji siatkówkowej, fiksacji. Ortoptysta pomoże nam w wybraniu odpowiednich soczewek kontaktowych, a także okularów korekcyjnych.

Ortoptysta – kiedy udać się do tego specjalisty?

Do ortoptysty powinniśmy udać się w momencie, gdy zauważymy u siebie (lub u naszego dziecka problemy ze wzrokiem). Koniecznie jak najszybciej zgłośmy się na wizytę, gdy mamy problemy z ostrością widzenia pomimo noszenia okularów, objawy zeza, kłopoty z wyostrzaniem się obrazu przy różnych odległościach.

W przypadku dzieci konieczna jest uważna obserwacja, gdyż najmłodsi często nie są w stanie powiedzieć, że mają problemy ze wzrokiem. Zdarzają się sytuacje, że wada wzroku u dzieci i młodzieży przez długi czas pozostaje niewykryta. Są przypadki, że młody człowiek uważany jest za mało zdolnego i otrzymuje negatywne oceny, podczas gdy jego problemem jest odczytanie tekstu z książki lub tablicy. Powinniśmy czuć się zaalarmowani, kiedy nasze dziecko często przeciera oczy, siada bardzo blisko telewizora, trzyma książkę blisko twarzy, przy pisaniu lub czytaniu przechyla głowę w jedną stronę.

Warto mieć świadomość, że ortoptysta może skutecznie wyleczyć wiele wcześnie wykrytych schorzeń. Rekomenduje on ćwiczenia, które wielokrotnie powtarzane przynoszą efekt terapeutyczny, a jednocześnie nie powodują żadnych skutków ubocznych.

Do ortoptysty powinni zgłosić się jak najszybciej również pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie narządu wzroku – specjalista ten pomaga w rehabilitacji.

Jak wygląda kształcenie ortoptystów?

Kształcenie kandydatów na ortoptystów trwa dwa lata (w programie jest co najmniej 1600 godzin zajęć). Żeby móc wykonywać ten zawód należy ukończyć kierunkowe studium medyczne (szkoły takie są współcześnie dostępne we wszystkich dużych miastach). Nauka może odbywać się w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Każdy student musi odbyć praktyki zawodowe. Jako, że ukończenie studium pozwala jedynie na uzyskanie tytułu technika, część absolwentów decyduje się na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Najczęściej wybierają studia medyczne lub humanistyczne (na przykład psychologia lub pedagogika).

Fundacja Zobaczyć Jutro – Okulista dziecięcy, Ortoptyk Warszawa
al. Jana Pawła II 80/130, 00-175 Warszawa

Dodaj komentarz